Servis

Nabízíme servis a servisní práce na zemědělské stroje a traktory v areálu naší firmy STEMP

Prodej moderní zemědělské techniky se dnes neobejde bez kvalitního zázemí, náhradních dílů a servisních služeb. Převážnou část servisních prohlídek a služeb provádí firma STEMP přímo u zákazníka, složitější opravy pak ve vlastních servisních prostorách ve Slavicích. Nový servisní prostor je vybaven veškerým potřebným zařízením pro opravy a servis. Větší prostory jsou dostatečně dimenzovány pro opravy i těch největších traktorů, případně sklízecích mlátiček. Pro opravy nejmodernější techniky CASE jsme vybaveni počítačovou servisní technikou pro co nejrychlejší diagnostiku vzniklé závady. Servisní pracovníci firmy STEMP se pravidelně zůčastňují odborných školení, která probíhají u dovozců či výrobců jednotlivých značek traktorů a zemědělských strojů.

Kvalitní servis – to znamená spokojený zákazník. Prodej špičkové zemědělské techniky uvedených značek a kvalitní servisní služby jsou podpořeny i bezplatnou poradenskou a konzultační činností při nákupu strojů. Snahou firmy STEMP je nabídnout zákazníkovi optimální skladbu zemědělské techniky vhodnou pro co nejefektivnější využití na konkrétní farmě nebo podniku.

V současné době u zemědělců servisně obhospodařujeme přes stovku traktorů CASE. Při jejich servisování používá STEMP s.r.o. originální náhradní díly a olejové náplně CASE a Shell. O kvalitě strojů CASE svědčí i to, že některé motory mají odpracováno více jak 16000 motohodin bez havarijní poruchy. Je to jistě dáno i tím, že jak do motorů, převodovek i náprav používáme výhradně kvalitní oleje a maziva značek CASE a SHELL. Oleje a maziva značek CASE a SHELL nabízíme rovněž v rámci maloobchodního prodeje.

Pro udržení strojů v provozu má firma STEMP napojení na kvalitní systém skladů náhradních dílů. U sezoních strojů jsou sklady dostatečně předzásobeny opotřebitelnými náhradními díly. Převážné množství oprav a servisních úkonů provádíme přímo u zákazníka. Náročnější úkony jsou řešeny v našich servisních prostorách.